Massor av skatter – eller en medlemsavgift i staten Sverige?


I dagsläget har vi ett extremt spretigt och krångligt skattesystem. Vi betalar inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms, tobaksskatt, alkoholskatt, bensinskatt, reavinstskatt, fastighetsskatt, bolagsskatt etc etc.

Det skulle behövas saneras i skatteträsket. Vore det inte bättre med tydliga och logiska skatter, istället för att kostnaderna är utspridda och dolda?

Kanske skulle det tydligaste vara en fast medlemsavgift i landet Sverige?

Om statens totala utgifter är ungefär 2300 miljarder kr/år, och den arbetande befolkningen ca 7 milj, då skulle var och en betala ca 330,000 kr/år för ett medlemskap i nationen.

Det är ganska mycket. Mer än vad somliga tjänar.

Det kostar att föda den enorma dinosaurien. Och vad får vi tillbaka undrar allt fler, då en del samhälleliga funktioner sviktar?

Det har gjorts en del uträkningar och antaganden, jag tänker inte gå in på de exakta detaljerna här, men ungefär 6% av statens utgifter anses vara systemkritiska, de avser rikets styre, försvaret, polisen, rättsväsendet och lite annat.

Då skulle medlemskapet bli billigare, det skulle kosta knappt 20,000 kr om året. Inte så illa kanske kan tyckas?

Då får man själv betala en privat sjukvårdsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, barnens skolgång samt lägga undan till pensionen. Och snittmånadslönen (utan dagens sociala avgifter) för en vanlig arbetare skulle ligga på ca 33,000 efter skatt.

Och skolavgifter, försäkringar samt pensionsbesparingar går på ca 13000 kr/mån. Och så lägger du 1000 kr till lokalsamhällets välgörenhet. Då har du fortfarande kvar 19,000 kr.

Det kanske finns ett liv efter socialismen ändå?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag