Makten över världen


Makten över världen 1Är det inte så att tyskarna i dagsläget importerar väldigt mycket naturgas och annat österifrån? Och handel är ju ofta första steget i en relation länder emellan.

Den geostrategiska gurun George Friedman har flera gånger påmint oss om att USA:s utrikespolitik de senaste 100 åren till stora delar gått ut på att förhindra att Tyskland och Ryssland närmar sig varandra.

Tyskarnas industrier och ingenjörskonst vore en perfekt match med ryssarnas råvaru- och jordbruksproduktion. Sen är ju inte heller ryssarna så tekniskt efterblivna som ofta framställs, det är ju en kärnvapennation vi pratar om, med hög kompetens.

En allians mellan ryssar och tyskar skulle påverka stormaktsbalansen och utmana USA:s position. Och något som vore en ännu större utmaning,  tänk om hela EU närmade sig Ryssland? Putin höll tidigt i sin karriär ett tal om en frihandelszon från Lissabon till Vladivostok. Denna union skulle förmodligen på sikt bli mäktigare än USA på alla sätt och vis, och vara starkare än Kina och Indien.

En rysk-europeisk allians hade ju inte varit bra för USA, men inte heller för Kina och Indien. Nu tvingar man istället ihop ryssarna med kineser och indier, och det är inte heller bra för USA.

Å, ack denna förbannade multipolära världsordning! Kanske spelar det ingen roll vad USA gör just nu, de kommer visserligen att behålla sin status som den mäktigaste stormakten, men det kommer att finnas fler utmanare. Även om Washington har svårt att erkänna sina konkurrenter, ofta kallas de lite nedlåtande för “regionala stormakter”.

Vi kommer snart till ett läge där USA tvingas att börja förhandla med de andra stormakterna, mer som en jämlike, istället för överhet. Och det är just detta som amerikanerna vill undvika. De är vana vid att vara supermakten som ingen ifrågasätter.

Vad som verkar pågå nu är att petrodollarn utmanas, och nationer kommer att börja handla med rubel eller yuan istället, med ett gulduppbackat system. Västvärldens sanktioner i samband med Ukrainakriget har påskyndat valutaskiftet. Är våra ledare verkligen så dumma, eller var det meningen? Det finns olika tankar kring detta.

Och vad gäller Ryssland, även om fler områden annekteras i södra och östra Ukraina, och de snart uppnått målen med kriget – så förlorade de slaget om medierna, och de hade aldrig det moraliska övertaget, då många i väst ser deras anledning till krig (casus belli) som delvis orättfärdig. Och konflikten målar upp dem som The bad guys, och vissa länder flyttar gärna sin handel till vänligare länder – om det är möjligt.

Kriget har möjligen också skapat en större respekt för ryssarna i vissa regioner – men frihandelszonen från Lissabon till Vladivostok blev ett ännu mer avlägset projekt i fjärran. Och där vann USA visserligen en Pyrrusseger, då man splittrade Europa-Ryssland ännu en gång, fast till en enorm kostnad då dollarn håller på att förlora sin roll som världsvaluta.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag