Lösningen – 8 självklara punkter för ett bättre land


Lösningen - 8 självklara punkter för ett bättre land 1Många tycker att problemen är så många att de till slut blir svåra att särskilja och sammanfatta. Låt oss gå direkt på pudelns kärna. I grund och botten så har vi ett högskattesamhälle som ger våra politiker enorma resurser och möjligheter att utföra storskaliga samhällsexperiment. Det finns också ett demokratiskt underskott, då partiväsendet står långt ifrån gräsrötterna, och gemene man har svårt att göra sin röst hörd via de etablerade politiska kanalerna, eftersom de utvecklats till ett skråväsende, eller en s.k intern klubb. Ofta följer politikerna internationella politiska trender, eller order. Och alltmer sällan går de folkets ärenden. Lösningen är kanske enklare än vad vi tror, men det saknas politiskt styrka och vilja att genomföra dem.

Här kommer några förslag som skulle kunna lösa många av dagens problem. Förslagen är förhållandevis enkla, och har använts förr om åren, men har av någon anledning försvunnit ur den politiska verktygslådan. Ofta på grund av en orealistisk strävan mot likaberättigande, gränslöshet eller förfelad miljöpolitik.

 • 1. Sverige är inget flyktingläger.
  • Krav på uppvisande av identitetshandlingar vid ankomst, samt försörjning och laglydighet för flyktingar och invandrare. Felaktigt beviljade uppehållstillstånd och medborgarskap dras tillbaka. Ingen preskriptionstid för medborgarskapsbrott.
  • Principen om första asylland ska följas strikt. Enbart kvotflyktingar från vår geografiska närhet tas emot.
  • Medborgarskap kan sökas av invandrare som vistats laglydigt och självförsörjande i landet över 10 år.
 • 2. Bidrag är en nödåtgärd, inte en livsstil.
  • Socialtjänsten ger kuponger till mat, kläder, hyra etc – inte pengar.
 • 3. Rejäla skattesänkningar. Värna medborgarnas ekonomiska frihet.
  • Förenkling av skattesystemet. Fasa ut punktskatter och moms.
  • Skattesänkningar istället för bidrag. Exempelvis, istället för barnbidrag så får föräldrarna motsvarande skattesänkning, fördelat på bägge parterna.
  • Avskaffa presstöd och stöd till föreningar etc. Sälj de statliga medierna eller lägg ner dem.
 • 4. Politiker och ämbetsmän tjänar medborgarna, medborgarna tjänar inte dem.
  • Skapa en författningsdomstol.
  • Strikt kontroll av offentliga utgifter. Återinför ämbetsmannaansvaret.
  • Avskaffa spärregeln om 4% vid riksdagsval.
 • 5. Inrikespolitiken ska bidra till trygghet och stabilitet.
  • Utökat kommunalt självstyre. Kommunal eller regional ordningspolis med lokalt anpassad verksamhet.
  • Rättvisa, tydliga och överblickbara lagar. Motarbeta överreglering och byråkrati.
  • Förenkla för helprivata skolor, universitet, sjukhus etc, låt det finnas flera olika alternativ.
 • 6. Utrikespolitiken ska gynna landet och dess medborgare.
  • Lämna EU, Nato och alla internationella samarbetsnätverk som inte uttryckligen tjänar landets intressen.
  • Skapa en vänskaps- och försvarsallians med likvärdiga grannländer på lika villkor.
  • Prata med alla parter, väck inte fiendskap med någon nation eller allians.
 • 7. Den ekonomiska politiken ska likväl gynna landet och dess medborgare.
  • Tull och tariffer kan införas mot länder som avviker från den ekonomiska spelplanen med väldigt låga löner, kommandoekonomi etc. I övrigt eftersträvas frihandel.
  • På sikt, förbered för skilsmässa mellan bank och stat. Avskaffa bankernas insättningsgaranti. Låt räntan sättas av en öppen marknad.
  • Låt varken privata monopol eller socialistiska intressen hota marknaden. Sätt upp spelreglerna grundligt och tydligt, avbryt inte matchen hela tiden.
 • 8. Bygg rejäl infrastruktur. Uppmuntra forskning av nya energikällor.
  • Bygg moderna kärnkraftverk, avreglera kärnkraften så långt det går.
  • Riv de olönsamma vindkraftverken. Fasa ut olja, kol från energiproduktionen, och det gäller även importerad el.
  • Avveckla den så kallade klimatpolitiken som bygger på orealistiska premisser. Värna naturen, vi är en del av den, och den är en del av oss.

Kanske är det inte svårare än så? Vi har ju försökt med socialism och kvasisocialism i många decennier nu utan resultat. Följer vi de här punkterna så är Sverige världens mest framgångsrika och tryggaste land om ca 10 år. Det kommer att ta ungefär fem år att genomföra reformerna, och ytterligare fem år att bygga upp landet. Men det är en relativt kort tid, det är fullt möjligt, och vi vet att det går. Och det är inte några reformer som är tagna ur luften, det var denna eller liknande politik som gjorde Sverige framgångsrikt, och som bidragit till att andra länder gått om oss, och blivit mer utvecklade än vad vi är.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag