Konflikten eskalerar


Konflikten eskalerar 1
Ostpreussiska Köningsberg, som efter andra världskriget blev ryska Kaliningrad.

Nu när ryssarna sakta nöter ut det ukrainska försvaret, och de flesta börjar inse att slaget om sydöstra Ukraina är förlorat. Då eskalerar konflikten ytterligare. Den ryska enklaven Kaliningrad utsätts plötsligt för en blockad av Litauen. Området ligger skilt från det ryska fastlandet via en transport-korridor som passerar mellan Vitryssland och Litauen. Blockaden genomförs med EU-kommissionens godkännande.

Har någon förklarat för pappersvändarna och de grå byråkraterna i Bryssel att detta inte är en lek? Att situationen är allvarlig? Har de läst sina historieböcker? Märker de inte likheten med andra världskriget och jämförelsen med den s.k polska korridoren?

Ryssarna förringar dels blockaden genom att konstatera att transporter givetvis kan gå via båt, och att Kaliningrad har gott om förnödenheter. Och dels eskalerar de också genom att tydligt förklara att detta är ett stort brott mot de grundläggande avtal som ingicks vid Sovjetunionens kollaps, och att blockaden kan räknas som ”casus belli”, dvs en krigsförklaring.

Vad vi än tycker om kriget i Ukraina, huruvida vi värnar ukrainarnas eller utbrytarrepublikernas integritet, eller bådas, så kan ingen vettig människa vilja eskalera konflikten. Att EU-kommissionen står bakom det här beslutet är absurt.

Ukrainakonflikten som sådan är avgjord, den skulle kunna ha lösts med fredsförhandlingar för länge sedan. De rysktalande territorierna i Sydost kommer att vilja bryta sig loss i någon form, förr eller senare. Vare sig vi gillar det eller inte. Ukraina är inte en homogen nationalstat, detta har vi vetat hela tiden.

Att i det här läget elda på konflikten så att den sträcker sig till Baltikum är extremt farligt. Krig börjar sällan med stora traktat och krigsförklaringar, utan genom att någon upprepade gånger sparkar på björnen tills den vaknar. Det finns uppenbarligen människor som inte vill ha fred, utan krig i Europa; och de bor inte bara i öst, utan även i väst.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag