Klimatskeptikerna får luft under vingarna


Ett antal framstående personer publicerade en klimatskeptisk artikel i samband med Al Gores kommande Stockholmsbesök i SvD. Från att frågan närmast varit död – åtminstone i traditionella medier – väcks skepticismen till liv igen. Och jag är inte sen att haka på.

Anledningen till att jag personligen är skeptisk handlar om några grundläggande saker. Koldioxid är en mycket viktig gas, som används av växtrikets fotosyntes, där slutprodukten är syre. Ponera att vi skulle få en liten obalans åt andra hållet, dvs mer syre i atmosfären, det skulle skapa ännu mer problem, dvs ökad risk för bränder etc.

Därför blir jämförelser med planeten Venus (som växthusförespråkarna ibland använder, där växthuseffekten skapat enorm värme) tämligen absurda. Vår systerplanet saknar växtlighet och är inte alls lik jorden.

Dessutom släpper våra industrier och kraftverk även ut små partiklar, vilka anses hindra solljuset, och snarare bidrar till ett kallare klimat. Vi vet också att klimatet växlar enormt under årmiljonerna, att skapa modeller och förutsägelser är därför svårt.

En annan sak som fått mig att bli skeptisk är att växthusteorin redan från början var starkt politiserad. Det var Margaret Thatcher som bidrog till öppnandet av Hadley Center, som starkt påverkat dagens klimatpolitik.

Tanken var att svartmåla fossila bränslen i förmån för kärnkraft, en kraftkälla som ansågs höra framtiden till, men som kritiserades stark av vänster- och miljörörelsen under 70- och 80-talen. Klimatfrågan har ända sedan dess präglats av politik och lobbyverksamhet.

Även om jag är kritisk tycker jag växthusdebatten fört vissa bra saker med sig, ökad fokus på andra energikällor, drivmedel etc, vilket givetvis gynnar natur och miljö. Den stora faran är att vi överger viktiga industrier, tekniker, forskning på falska grunder. Detta kan skapa arbetslöshet, fattigdom och stora ekonomiska problem, vars följdverkningar kanske är värre än den förmodade växthuseffekten.

Fattiga människor bryr sig inte om miljön, överlevnaden går för allt annat, och vi kommer förmodligen att få en värld som är ännu mer nedsmutsad.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, miljö, klimatfrågan, växthuseffekten, Al Gore,


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.