Klimatavtalet i Paris – lekstuga för godhetssignalerande politiker?


Klimatavtalet i Paris är behäftat med två större brister. För det första så har det framkommit skarp kritik om att man inte uppnår de givna målen gällande koldioxidutsläpp, man missar rejält, även om alla skulle följa avtalet. Och för det andra så är inte överenskommelserna bindande, det finns inget system för påtryckningar ifall medlemsländerna inte minskar sina utsläpp av koldioxid.

Sammanfattningsvis, det man gör blir fel, och det finns inga påföljder oavsett vad länderna gör.

Inte undra på att Amerikas president drog sig ur avtalet. Detta är framförallt en exceptionellt dyr lekstuga för politiker, med syfte att framstå som handlingskraftiga och goda. Här finns inget att hämta för vare sig den som tror att koldioxidutsläppen utgör en verklig fara, eller för den som tror något annat.

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag