Käre Fredrik Reinfeldt


Ju längre debatten om Wanja Lundby-Wedins styrelsemiss och Margot Wallströms ersättningar pågår desto bättre för alliansen och moderaterna. Kanske är det dags att göra slag i saken och verkligen BEVISA för väljarna att ni är ett parti som företräder den vanlige medborgaren, nu när arbetarrörelsens representanter har tappat fotfästet?

Kanske är det också dags att vinna tillbaka det moraliska förtroendet som försvunnit i takt med att FRA- och Ipred-lagarna klubbas igenom? I USA håller Barack Obama som bäst på med att demontera George Bush nykonservativa övervakningspolitik, medan vi här i Sverige fortfarande förverkligar George Orwells dystopi.

Kanske är det också dags att lyfta fram fackföreningsrörelsens liberala historiska rötter, och bejaka en debatt om fackföreningarnas roll i samhället? Den liberala mötesfriheten bidrog starkt till att arbetare kunde gruppera sig och skydda sina intressen, samt främja sin lön och verka i demokratifrågor. Fackets roll idag är något helt annat.

Samt fortsätta på den inslagna vägen om arbetslinjen; ju fler som arbetar desto lättare blir det att bära den totala skattebördan. Arbete ger också ekonomisk frihet och möjligheter att förverkliga sig själv. I dessa kristider blir det extra svårt att driva en politik där jobben står i fokus, framförallt är det ungdomsarbetslöheten som får varningsklockan att ringa.

Här krävs tunga insatser vad gäller minskat totalt skattetryck, vilket underlättar för både konsumenter och tillverkare, samt en mer flexibel arbetsmarknadslagstiftning. Trygghetssystemen enligt LAS bidrar ju tyvärr till att de unga hålls utanför jobb, karriär och ekonomisk frihet, vilket förmodligen inte var meningen när lagen en gång skrevs? Vad tycker du?

Överhuvudtaget ser vi ett samhälle och en ekonomi som gravt har skadats av protektionism och regleringsiver. Det amerikanska lagstiftningen, som tvingade bankerna att låna ut pengar till mindre bemedlade, bidrog till kaos när bankerna i sin tur försökte att ompaketera lånen för att minimera riskerna.

Kanske är det inte bara bankerna och finansmarknadens girighet som bidragit till krisen?

Kanske finns också en stor del av skulden hos dig och dina kollegor runt om i världen?

Ni som ofta hellre väljer att toppstyra, reglera och intervenera än att låta yrkesmannens självklara beslut råda. Ty vilken vettig bankman vill låna ut pengar till någon som inte kan betala tillbaka, om inte ordern kommer från dig och dina kollegor? Vilken vettig bankman paketerar dåliga lån med bra lån, om han inte som ren nödåtgärd försöker rädda skinnet på sig själv, som ett resultat av det statliga ingreppet? Det ska ju enligt bankernas ursprungliga idé inte finnas några dåliga lån.

Det förväntas av en (liberal?) statsminister att han ska värna alla de viktiga frihetliga värdena. Vi ser ökad övervakning, etatism och överstatlighet på många håll runt om i världen, inte minst inom EU. Någon måste värna medborgarnas intressen; om inte våra folkvalda gör det, så sätts givetvis systemet i gungning och folk börjar se sig om efter andra alternativ i demokratins utkanter.

Det är dags att kliva ur skuggorna och greppa tjuren vid hornen. Kristider lämpar sig inte för politisk taktik och rävspel, här vinner den som är ärligast, den som kan stå upp för sin åsikter och värderingar. Och jag hoppas att du är den personen. Upp till bevis. Fram med statsmannakostymen och de grundläggande frihetliga värderingarna, du har ett helt folk som sitter i väntrummet. Och de har väntat länge nu.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, Reinfeldt, Fredrik Reinfeldt, moderaterna, alliansen, regeringen


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.