Kan nedstängningarna leda till fler allvarliga coronafall?


Kan nedstängningarna leda till fler allvarliga coronafall? 1Det är många européer som blivit lite runda om magen efter alla nedstägningar och restriktioner. Hemmalivet bidrar till mindre rörlighet, mer småätande och drickande. Och just fetma är en riskfaktor vad gäller Covid-19-viruset. Överviktiga har generellt större risk att drabbas av coronan och även många andra sjukdomar.

Att vi sitter hemma ger dessutom mindre exponering för solljus, vilket är viktigt för tillförseln av D-vitamin. Bristen på detta vitamin är dessutom ytterligare en risk vad gäller Covid-19 och relaterade sjukdomar.

Jag har aldrig sett den här vinkeln i nyhetsrapporteringarna, att restriktionerna faktiskt kan bidra till fler allvarliga fall av Covid-19. Och det blir värre ju äldre man är.

Människan är en aktiv varelse, vi behöver gå ut och röra på oss, och exponera oss för solljus. Det är också viktigt att träffa familj, vänner och bekanta för det allmänna och psykiska välbefinnandet. Den psykiska ohälsan i spåren av pandemin är förmodligen något som vi också kommer att tala om längre fram när slutnotan kommer. Vid  sidan av företagsdöd, sviktande ekonomi samt misstro mot politiker och experter.

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag