Irak faller isär


Islamister har intagit staden Fallujah (ca 320.000 invånare) i centrala Irak, och utropat regionen till en självständig stat.

Det var många (bland annat jag själv) som menade att USA borde lämna Irak, eller rättare sagt aldrig  gått in i landet.

Nu har USA tagit hem sina trupper från Irak, och man lämnar även Syrien åt sitt öde. Den politiska utvecklingen går sin egen väg. Om tillbakadragandet från Mellanöstern är en utmejslad framtida strategi låter jag vara osagt. Det kan handla om krigströtthet, den allmänna opinionen, den dåliga ekonomin, eller att man inte känner sig lika beroende av Mellanösterns oljereserver.

Hursomhelst, om strategin är att låta krutdurken i Irak och länderna runtomkring brinna ut av sig själv, så kan det bli riktigt otäckt. Och snart kommer rösterna som krävde att USA skulle lämna Irak att istället ropa – Varför gör USA inget?

Det är inte lätt att vara supermakt.

Hur kommer USA enorma militärmakt att utformas då man inte längre är i krig? Kommer man att skära ner på de konventionella styrkorna? Blir det budgetminskningar för säkerhetsorgan som exempelvis NSA?

Om man lämnar islamisterna i fred, kommer de även fortsättningsvis att utgöra att hot mot USA och västvärlden? Eller handlar det om en intern uppgörelse mellan olika fraktioner i den muslimska världen? Som egentligen inte berör oss?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag