Ideologiernas död


Ideologiernas död 1Politiska ideologier är en relativt ny uppfinning, som först definierades i slutet av 1700-talet. Givetvis fanns det tankemönster och begreppsvärldar innan dess, fast inte lika organiserade och ledande. Det moderna ideologibegreppet kom att förknippas med vetenskap och logik, och givetvis var det den tidens liberaler och upplysningsmän som lanserade tanken.

Tidigare kunde samhällets utmaningar ofta beskrivas i termer av schismer, som den mellan protestanter och katoliker i Europa under 1600-talet. Alla de märkliga och svårbegripliga religiösa konflikterna i Konstantinopel, där ibland även hästkapplöpningarna mellan de gröna och blå laget kunde leda till storskalig uppdelning och fiendskap. Även ekonomiska doktriner som merkantilismen bar spår av det som senare skulle bli ideologier. Och i antikens Grekland hade vi filosofiska skolor, som långt senare kom att påverka upplysningstidens tänkare.

Historiskt sett var det ofta religionerna som uppbar kulturella tankemönster, lösningar och synsätt. Under 1800-talets industrialism övertog ideologierna sakta den rollen. Ideologierna kan tolkas som den sekulära medborgarens religion, de har under vissa tider bidragit till massrörelser, som förändrat vår kultur och ekonomi i grunden.

Den liberala ideologin skapades som en motrörelse mot envälde, religiös intolerans och ekonomisk ofrihet. Det var till en början en enkel strid. Enväldet skulle avskaffas och ersättas av republikanism, där alla med samhällsansvar och en viss förmögenhet skulle få deltaga i det politiska livet (detta är långt ifrån dagens allmänna rösträtt och liberala demokrati). Var och en skulle också få möjlighet att välja sin kristna inriktning, samt minskning av handelsrestriktioner, skråväsendets avskaffande och införandet av ett nytt bildningsideal.

Redan då kunde vissa av frågorna sammanblandas och bli diffusa. Låt oss säga att du tillhörde en fransk adelssläkt som motsatte sig kungens envälde från 1600-talet och framåt, och ville återinföra den aristokratiska ordningen. Vilken sida skulle du välja i den franska revolutionens första steg?

Var du för eller emot kungen? Skulle du kunna tänka sig att ena dig med borgarna, och därefter söka egen vinning utifrån hur saker utvecklade sig? Nu utvecklade sig revolutionen till ett veritabelt blodbad, så vi vet svaret på den frågan, men det visste man inte när den första gnistan tändes. Som ett missnöje med kungens ekonomiska restriktioner, skatter och hungersnöden i landet.

I England var det många adelsmän som vann stort på de nya ekonomiska friheterna, och deras gods och gårdar fick nytt liv, och deras makt spreds ut över världen via handelsresor, kolonialism och upptäcktsfärder. Medan andra anrika familjer förlorade på den nya ordningen.

När en ideologi utvecklas i en sådan riktning att man inte längre vet vem den stöttar eller gynnar, då blir den sakta urvattnad, och slutligen meningslös.

Kanske har vi det bästa exemplet i USA, och dagens politiska landskap. Biden vill avskaffa Trumps striktare migrationspolitik, då demokraterna anser att den är orättvis. Demokraterna utmålar sig som de fattiga och de utslagnas vän. Fast ett större inflöde av migranter kommer framförallt att skapa konkurrens till de som befinner sig längst ner på stegen idag, och det är i stor utsträckning afroamerikanerna. Ökad invandring skulle inte främja de svarta i USA, det är ganska tydligt. Här ser vi en markant avvikelse, och många svarta har bytt sida och röstar numera på Trump och republikanerna, som ofta beskrivs som de rikas parti. Trumps skattesänkningar och avregleringar har emellertid skapat fler jobb åt den vanlige amerikanske arbetaren än vad åtta år med demokraten Obama bidrog till.

Så, vem är höger och vem är vänster egentligen?

Dessutom så lyckades demokraterna samla ihop åtskilligt mer i valkassan än republikanerna. Demokraternas donationer är ofta större, och kommer från företag och stora donatorer. Demokraterna representerar i dagsläget Corporate America, de är storföretagens vän. Och de globala företagen vill gärna synas i sammanhang som signalerar social rättvisa, de kan i vissa fall till och med offra kunder och vinst för att få en viss image. Woke-företag är numera ett begrepp, som just syftar på de här företagen som har ena foten i den socialistiska symbolvärlden – och andra foten i Wall Street.

Det går inte riktigt ihop. Folk börjar misströsta. Döm sedan av förvåningen när Sveriges borgerliga partier stödjer Biden och hans aktivistiska agenda? Moderaternas systerparti borde ju vara republikanerna?

När den politiska färgen inte längre är meningsfull, falsk eller direkt vilseledande, då kan man börja tala om ideologiernas död. Striden mellan vänster och höger kanske inte är meningsfull längre? Måhända finns det en annan underliggande kamp? Kanske är dagens höger inte längre verklig höger, och vänstern är inte heller den ursprungliga? Vi ser aggregerade åsikter som kan skifta över tid, och till och med byta plats med meningsmotståndarnas. Detta är inte genomtänkta ideologier.

Oavsett hur vi tolkar saken så letar vi oss allt djupare ner i Limbo, och den genomsnittlige väljarens preferenser är inte lika självklara. Den fattige svarta industriarbetaren i Detroit kan mycket väl lägga sin röst på Trump, medan den rike filmregissören i Hollywood väljer Biden. Hollywoodregissören tycker dessutom att den svarte mannen är en misogyn rasförrädare när han väljer att göra så. Medan den svarte mannen menar att regissören är en farlig globalist med tydlig vänsteragenda.

När ideologierna blir svårgreppbara, ihopblandade eller förvanskade så öppnar det givetvis upp för något annat. Och det är inte nödvändigtvis en ny ideologi. Eftersom ideologier blott är en slags ersättning för äldre tiders trossatser, religioner, filosofier och kulturella yttringar. Vi kan likväl förvänta oss något helt annat.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag