Hur vill vänstern minska arbetslösheten?


Socialdemokraterna, LO och vänsterpartiet kokar av ilska när regeringen vill höja avgiften för A-kassan. Reinfeldt har t o m blivit KU-anmäld, då A-kasseförslaget inte anses tillräckligt väl genomgånget. Debattörer sprider hatpropaganda som om världens undergång nalkades. Diverse grupper protesterar utanför Rosenbad, de ”utsatta” uttalar sig i medierna och LO mumlar om strejk.

Förändringen av A-kassan handlar om att systemet ska bli mer självbärande, och få formen av en försäkring. Idag kostar arbetslösheten 70 miljarder per år (vården kostar 40 miljarder, som en jämförelse). År efter år har enorma summor satsats på arbetsmarknadspolitiken utan någon som helst effekt.

Att sänka ersättningen för de långtidsarbetslösa har en hämmande verkan på arbetslösheten, men även detta förslag sågas av den samlade vänsterrörelsen. Folk börjar inte jobba mer när ersättningarna sänks, menar de. Forskning på området visar att vänstern har fel. Även sunt bonförnuft låter oss inse att fler rimligtvis söker jobb när plånboken blir lite tunnare. Notera att ingen i Sverige behöver gå hungrig, vi har flera lager av sociala skyddsnät.

Sänkt förmögenhetsskatt är ett annat arbetsfrämjande förslag som tillika attackeras av vänstern. De röda är lika förvirrade vad gäller denna åtgärd, de menar att ”de rika blir rikare och de fattiga fattigare”. Om de tog av sig skygglapparna skulle de inse att enorma summor varje år flödar ut ur landet, för att investeras i länder som har gynnsammare lagstiftning. Vore det inte bättre om pengarna stannade kvar i Sverige? Om kapitalet investerades eller konsumerades i vårt land skulle ekonomin givetvis främjas, och när företagen går bra då nyanställer de.

Sänkta skatter och arbetsgivaravgifter gillas inte heller. Vänstern tror att den svenska välfärdsmodellen skulle kollapsa om skatterna sänktes en smula. Det finns förmodligen inget land i världen där så många vill ha mindre kvar i plånboken. Sänkt skatt innebär högre konsumtion, vilket främjar näringslivet samt nyanställningar. Skattebetalarna blir fler – och vi får på detta sätt in MER skatt. Sänkning av arbetsgivaravgifterna stimulerar arbetsmarknaden, det blir billigare för företagen att anställa. Som det ser ut idag arbetar många dubbelt upp, arbetsuppgifter finns, men det är för dyrt att anställa.

Och sist men inte minst, arbetsrätten. Kollektivavtalen är utformade helt och hållet till arbetstagarens fördel. Framförallt mindre företag är livrädda för att anställa, då det handlar om stora investeringar och åttaganden. Länder som har friare lagstiftning på arbetsmarknaden, t ex Storbritannien, Irland har låg arbetslöshet, medan länder med rigid lagstiftning har hög arbetslöshet. Nu har Reinfeldt & Co lovat att inte röra arbetsrätten, men många moderater anser att något bör göras. Givetvis vill man av taktiska skäl inte skapa onödiga konflikter med facket, inte än i alla fall.

Om alliansen implementerar alla ovan nämnda åtgärder kommer vi inom några år att ha ca 4% arbetslöshet, idag har vi över 8% (enl ILO). Ni som är tveksamma bör åka på studiebesök till Holland, Irland, Storbritannien, USA etc. Ni kommer att uptäcka att fler (framförallt ungdomar och invandrare) jobbar inom låglöneyrken. De enkla jobben ger en skjuts in på arbetsmarknaden, det gör inte A-kassa eller socialbidrag.

Vänstern ogillar alla dessa åtgärder, de tror inte att arbetslösheten minskar om vi för en dylik politik. S, v & mp styrde landet i 12 år, de försökte komma till bukt med arbetslösheten genom ams-kurser, plusjobb, anställning inom offentlig sektor och andra arbetsmarknadsåtgärder. De misslyckades. De har dessvärre inte reviderat sin misslyckade politik, inga nya idéer eller förslag har presenterats. Ordspråket ”tomma tunnor skramlar mest” har sällan varit mer passande.

Att i solidaritetens namn mana till strejk, för att skyla över decennier av misslyckad arbetsmarknadspolitik, är ett svek mot folket. Det ska bli intressant att se om medelsvensson sluter upp i leden, eller om de gamla politrukerna blir lämnade ensamma med fanan i hand.

Andra bloggar om: samhälle, politik, arbetslöshet, a-kassan, regeringen, socialdemokraterna, intressant


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag