Har NATO ringat in Ryssland?


NATO närmar sig allt fler gamla sovjetrepubliker, senast Georgien, och Ryssland känner sig trängt och inringat. Kommer västvärldens försvarspakt att provocera fram ett krig i regionen?

Amerikanerna har på senare år visat ett ödesdigert dåligt omdöme, då man gått in i Afghanistan och Irak och skapat oordning och lämnat något ännu värre efter sig. NATO har sått en draksådd i Västasien som bidragit till islamism, extremism och krig.

Och nu provocerar man längs Rysslands gränser, kanske kan en förlupen kula framkalla ett tredje världskrig? Världen blir allt farligare och osäkrare.

Ja, så här resonerar många. Och jag tycker absolut att man ska kritisera NATO för alla meningslösa krig och interventioner i Mellanöstern. Kanske är det mest den amerikanska vapenindustrin som talar? De lär ha tjänat en slant på äventyren.

Men är det synd om Ryssland? Är Ryssland inringat?

nato-map

För det första, varför har ryssarna så dåliga relationer till sina grannländer, så att dessa vänder sig till NATO? Givet Rysslands geopolitiska läge så borde man hålla sig väl med grannarna, ge dem goda avtal, skämma bort dem, ty de kan utgöra en välbehövlig buffert mot eventuella fiender.

Men flertalet grannländer till den ryska björnen känner sig illa behandlade, och söker andra partners och andra allianser. Och de är fria länder, fria att skaffa sig nya vänner. Även om kontakterna med Nato började för många år sedan…

För det andra, Ryssland och de gamla Sovjetrepublikerna gick med i partnerskap för fred under första hälften 1990-talet. Även Sverige är med, och vi arbetar tätt tillsammans med NATO i olika försvarsövningar etc. Partnerskap för fred kan ibland betraktas som ett förstadium till NATO-medlemskap. Och Ryssland har inte gått ur, så vitt jag vet. Och inte grannländerna heller. Kontakterna med NATO har funnits sedan Sovjetunionen upplöstes.

Är det något ryssarna är duktiga på så är det att ringa in sig själva.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag