God jul!


God jul allihop! Vad det nu innebär? Vi firar denna högtid i åminnelse av Jesus födelse, vilket är lite absurt eftersom ingen vet exakt när han föddes. Det var inte under vintern, eftersom en rad indicier ( bl a herdarna som vallade sina får) pekar på att snickarens son snarare föddes under våren. Hursomhelt behövdes en ersättning för romarnas Saturnalia, där Saturnus åkerbrukets guddom firades. Och man kunde inte slopa en så viktig högtid, alltså lät man Jesus ta Saturnus plats.

Kristendomen är en konstruerad religion; bibeln har reviderats flera gånger, evangelier och andra texter har redigerats bort, högtider har lagts till och försvunnit. Yeshua Ha-Notsri, som var Messias riktiga namn, kanske inte ens har funnits som en historisk person. Det dröjde ca 100 år innan hans lära började spridas, han efterlämnade inga egna texter, och allt fler undrar hur det hela egentligen hänger ihop. Inte minst efter Dan Browns bok ”da Vinci koden”, som i och för sig inte tillför så mycket nytt, men ändå sätter folks tankar i rörelse.

Kristendomen i sin ursprungliga form var en mysteriekult, liksom Mithraskulten, Magna Materkulten etc. Dessa religioner tilltalade romarna, genom sin exotiska mysticism, givetvis anpassat för den lokala publiken.

Även här i Norden förekom festligheter kring årsskiftet, man firade midvinterblot, en tradition som återspeglar årtsidernas växlingar, där gudarna skulle välsigna grödan.

Numera står tomten i centrum, en märklig korsning mellan S:t Nikolaus och en gårdsskyddande gnom. Presenter, mat & dryck tar givetvis också stor plats – allmänmänskliga saker som alltid ansetts viktiga, och förmodligen alltid kommer att vara det.

Hursomhelst, ett gott nytt år kan jag önska. En tradition som kanske är lite mer konkret till sin karaktär, och som inte ger oss huvudbry, men däremot huvudvärk.

Gott nytt år!


Prenumerera

Sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.