Global uppvärmning miljörörelsens fel!


Huruvida den gobala uppvärmningen är orsakad av människan eller ej tvistar de lärde om. Om vi nu antar att utsläppen av sk växthusgaser faktiskt bidrar till att värma upp jorden så har miljörörelsen en stor skuld i detta.

Många länder, t ex USA och Kina är fortfarande starkt beroende av fossila bränslen, olja, brunkol och naturgaser. I Kina byggs hela tiden nya kolkraftverk, och USAs oljeimport verkar knappast avta. Om utsläppen fördärvar klimatet, ja, då blir det i dagsläget mycket svårt att göra något åt saken.

Under 60 och 70-talen fanns stora utbyggnadsplaner för kärnkraft i de flesta västländer. Man satsade på forskning, utveckling och byggde många anläggningar världen över. Kanske var det Harrisburgolyckan som gav vind i seglen för miljörörelsen, som under ca ett decennium lyckades bannlysa kärnkraften i stora delar av västvärlden. Katastrofen i Tjernobyl gav sent omsider vidare näring åt debatten och hysterin.

Ponera att vi hade fortsatt att bygga ut kärnkraften och fortsatt att satsa stora summor på forskning och utveckling – hade vi haft global uppvärmning idag? Kanske inte. Priset hade måhända varit en eller två olyckor förutom de tidigare nämnda, samt ett slutförvaringsproblem.

Kanske hade det varit värt priset? Förmodligen. Kärnkraften utvecklas precis som allting annat. Förmodligen hade tekniken varit mognare, säkrare och mindre riskfylld idag.

När vi diskuterar kärnkraft så pratar vi om hur den såg ut under 70-talet. De anläggningar vi har i Sverige är ca 30 år gamla, den tekniken borde vara föråldrad, men eftersom vi inte satsar på kärnkraft längre så finns det heller inga incitament att utveckla kraftkällan. Vi märker tydligt att våra kärnkraftverk dras med säkerhets- och driftsproblem, som en direkt följd av avvecklingsbeslutet.

Debatten om global uppvärmning (sann eller falsk) kommer på sikt att ge ett uppsving för kärnkraften, eftersom det fortfarande inte finns några kraftfulla alternativa energikällor, som inte bidrar till den sk växthuseffekten.

Intressant.se. Andra bloggar om: samhälle, politik, kärnkraft, global uppvärmning, växthuseffekten, miljö, miljörörelsen


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag