Frihet vs tvång


Frihet vs tvång 1När man läser historia förundras man över att Moussolini var kommunist innan han blev fascist, vi har ju lärt oss att dessa ideologier är varandras motsatser. Hitler var tillika imponerad av Stalin, vars ideologier också ibland beskrivs som raka motsatser. Och nationalsocialismen som var ett hopkok av socialism och nationalism gör inte bilden klarare.

Vi ser också att socialdemokrater och konservativa ofta har liknande metoder, trots att de har olika utgångspunkter. De gillar den starka staten, lagar och regleringar. Folket ska tuktas och fostras. Jämför med USA frihetens land, där bolånemarknaden är närmast förstatligad; de bägge stora bolåneinstituten är offentligt ägda. Och bankernas utlåning regleras av staten, som till exempel kräver att man ska låna ut även till fattiga, så att de kan köpa sig ett hus, trots att de kanske inte ens kan betala tillbaka lånen. Socialism eller konservatism? Ja, det kanske mest beror på färgen på slipsen.

Den riktiga och rätta skalan på politiken är inte vänster och höger, nej, det är en stigande skala från total frihet till absolut tvång. Och då ser vi att en hel del motsatta riktningar faktiskt hamnar nära varandra.

Även om exempelvis socialdemokrater kan vara frihetliga vad gäller livstilssfrågor som abort, lättare droger, yttrandefrihet etc – så kan de å andra sidan vara kvävande vad gäller ekonomisk frihet, skatter etc. Medan de konservativa ofta är tvärtemot, mer marknadsliberala fast mer förbjudande i livstilsfrågor.

Men deras totala iver att styra och ställa blir ungefär densamma på en skala som bygger på frihet vs tvång. Här tar man nämligen upp alla typer av förbud och regleringar oavsett om de anses härstammar från höger eller vänster, och de adderas upp. I den ena änden har vi total frihet och i den andra absolut tvång.

*

Kommentarer till illustrationen: Jag gör inga anspråk på att vara exakt, vissa kanske menar att sovjetkommunismen var värre än nazismen pga de mördade många fler. Eller att libertarianer och klassiska liberaler ska vara närmare varandra etc. Tanken är inte exakthet, utan bara ett åskådliggörande.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag