Författare mot övervakning


Nu har konstnärskollektivet vaknat, efter Snowdens avslöjanden börjar folk inse hur illa det är ställt. Ett hundratal författare har skrivit under ett gemensam manifest mot statsmaktens digitala övervakning av medborgarna. Läs mer här.

Det är bra att kända personer ställer sig upp och protesterar. Övervakningen känner inga gränser, och det bygger på ett samarbete mellan flera olika stater, däribland USA, Storbritannien och Sverige, samt deras respektive underrättelsetjänster, såsom NSA, GCHQ och FRA. Det är ett globalt problem, där medborgare runt om i världen bör engagera sig för att sätta stopp för den illegala övervakningen.

Ja, jag säger illegal och jag menar det. Avlyssning och övervakning bör endast ske när det finns skälig misstanke om brott, i samråd med åklagare. Efter den 9/11 så blev alla medel tillåtna i kriget mot terrorismen, och USA patriot Act röstades igenom, ett antal undantagslagar som tillåter fler övergrepp mot medborgarna, oavsett om de är laglydiga eller ej. Och fredspristagaren Barack Obama har inte gjort några större ansträngningar för att skrota lagarna.

Om vi medborgare inte vill att samhället ska bli mer slutet och repressivt så måste vi protestera. Många menar att om man har rent mjöl i påsen så har man inget att frukta. Glöm det, det är inte du som bestämmer vad som är rent mjöl. Ingen vinner på ökad övervakning, inte ens politikerna, som numera också är övervakade.

De myndigheter som ansvarar för övervakningen kan skaffa sig makt genom hållhakar på politiker, makthavare och företagsledare, och hota att avslöja känslig information om vederbörande inte springer deras ärenden. Massavlyssning är ett demokratiskt problem, och bör avvecklas omedelbart.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.