Fördelar med små stater och regionalism


european-regionsHistorieböckerna lärde oss att byar slogs ihop till regioner, som förenades i länder, som senare bildade imperier. Den här utvecklingen ansågs närmast oundviklig, likt en organisk samhällsutveckling.

Idag finns det all anledning att omvärdera de små länderna, och vi noterar att de har många fördelar gentemot stora tunga statsbildningar.

Det vi noterar först är ekonomiska fördelar, skattekonkurrens och närhet till makten hos länder som Monaco, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Cypern etc, men det finns andra positiva aspekter.

På Cypern, för att ta ett exempel, finns inget flygvapen. Landet har en kombinerad värnplikts- och yrkesarmé och några helikoptrar, samt mindre kustbevakningsfartyg.

Det cypriotiska förvaret har helt enkelt inte råd med avancerade vapensystem, särskilt inte attackflyg samt den infrastruktur som behövs runtomkring. Och det är ju både bra och dåligt, det gör landet svagt, större länder som har har råd med flygvapen skulle ju kunna invadera Cypern. Detta har i och för sig redan skett 1974 då Turkiet ockuperade 30% av ön.

Ponera om hela världen var uppdelad i mindre länder och regioner. Småländerna skulle inte ha råd med avancerade vapensystem. Vi noterar att själva anledningen till att många regioner enat sig under en flagga är just möjligheten till storskaligt krig.

Tyskland är förmodligen det bästa exemplet. Landet bestod av en massa småstater ända fram till 1871. Därefter föddes möjligheten till storskalig upprustning, och vi såg resultatet i första- och andra världskriget, med miljoner döda och hela generationer som decimerades.

Om några regioner förenas för att visa musklerna så följer andra efter. Länder och unioner växer ofta fram för att kunna försvara sig och bekriga andra.

Krig är regionalismen allra största fiende. Rädslan för krig skapar imperier, som ofta faller, ty när krigen är slut så finns det ju både vinnare och förlorare. Förlorarna riskerar att styckas och delas av segrarmakterna. Bästa exemplet är förmodligen Österrike-Ungern, som givit upphov till 7 olika länder.

Vi pratar ofta om EU som ett fredsprojekt. Men varför inte dela upp Europa i alla sina små regioner och landsändar, Halland, Bayern, Venedig, Katalonien, Skottland, Transsylvanien etc etc? Skulle inte freden säkras än mer? De här små regionerna skulle inte ha råd med storskalig upprustning och krig. Och skulle ändå konflikter uppstå så vore de mindre och mer begränsade. Som en jämförelse, kriget i Jugoslavien skördade 140,000 liv, medan andra världskriget krävde 73 miljoner.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag