För bra för att vara sant?


Alliansen och Mp enas om ny grundlag, och resultatet verkar mer än lovande. Det här är nästan för bra för att vara sant. Kanske ska man stanna ändå? Jag och min fru håller allt oftare på att dividera om vilket land vi ska emigrera till. Men än verkar det finnas hopp för Svedala!

Smaka på den här meningen:

På motsvarande sätt vill vi också förstärka vår grundlags kapitel om de grundläggande fri- och rättigheterna. Regeringsformens andra kapitel ska förses med ett förstärkt skydd för den enskildes privatliv och integritet och genom att en rätt till rättvisa rättegångar införs motsvarande skyddet i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Och den här:

Personvalsinslaget i vårt valsystem bör därför förstärkas. Om spärrarna tas bort helt ökar väljarnas inflytande över vem som väljs. Vi förespråkar den lösningen tillsammans med ökad väljarinformation om betydelsen av personvalet och betydelsen av att kryssa för en kandidat. En okryssad valsedel ska enbart räknas partiet till godo.

Länge och mycket har jag tjatat om vår pseudodemokrati, och medborgarnas ofantliga svårigheter att påverka politiken, tydligen är jag inte ensam om mina tankar. Detta är några steg i rätt riktning.

Miserabla protester hörs från vänster, ty förslaget innebär ren och skär frihet för oss alla, något som socialister i de flesta läger fortfarande är motståndare till.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, grundlag, grundlagsutredningen, integritet


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.