Folket ska bestämma vad som är en muta


Fd hovrättslagmannen och fd ordförande i institutet mot mutor Thorsten Cars skriver idag om korruption, med utgångspunkt i fallet Arkelsten. Han inleder bra och tar upp skillnaden mellan riksdagsmän och opartiska tjänstemän. Cars menar vidare att regler bör upprättas av partierna, att resor helst ska betalas av riksdagen eller partiet – för att inte ens misstanke om mutbrott ska föreligga.

Thorsten Cars fortsätter:

Det avgörande är i stället hur omgivningen, allmänheten, uppfattar saken. Om det finns en risk för att förmånen, till exempel resan, uppfattas som en personlig förmån som kan skapa beroendeförhållande så är den vanligen olämplig eller rentav straffbar.

Det avgörande är alltså inte om faktiska mutbrott begåtts utan hur allmänheten UPPFATTAR saken. Om allmänheten är lika välinformerad om riksdagens arbete som landets journalister, då blir det i och för sig problematiskt. Förra veckans mediedrev grundade sig ursprungligen på en missuppfattning om att riksdagsmän inte ska delta i arrangemang ordnade av kontroversiella företag, vilket givetvis är fel.

Ska vi upprätta folkdomstolar där pöbeln kan utgjuta sitt hat över de folkvalda, där tyckandet går före lagen, där kännandet är viktigare än juridiken?

I övrigt håller jag med Cars, om att riksdagsmän bör anmäla sina förehavanden, speciellt i fall där de blir bortbjudna eller bevistar seminarier el dyl. Jag har en känsla av att detta redan görs idag, fast kanske inte formellt. Öppenhet och transparens är viktigt för allt parlamentariskt arbete.

Att staten eller respektive parti ska betala alla resor och seminarier är en vacker tanke, men det skulle kräva ökade anslag, samt någon slags reglerande funktion som avgör vad som är värt att bevista och inte. Allt detta bara för att själva misstanken om mutor inte ska finnas?

Starkare personvalssystem, införande av författningsdomstol, och en justitiekansler med rätt att avskeda politiker och tjänstemän som misskött sig – skulle också inskränka möjligheterna för korruption och mutor. Men det är en helt annan diskussion.

Det är olustigt att folket och media tycker att det är ok för en politiker att bevista ett större idrottsevenemang kostnadsfritt, medan det anses otillbörligt att närvara vid ett arrangemang ordnat av en av våra största råvaruleverantörer, vars produkter är direkt avgörande för att samhället ska fungera.

Det handlar fortfarande om oljebolaget Shell, att det av många anses vara ett stort och smutsigt globalt företag. Folkdomstolen har sagt sitt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, muta, mutor, shell, arkelsten


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.