Ett delat Ukraina?


Man hör allt fler röster som menar att det kanske vore bättre att dela Ukraina i en västlig ukrainsk och en östlig rysk del. I öst bor det fler ryssar, även om landet till stora delar är blandat. Det bor totalt 17,3% ryssar i landet.

Det finns emellertid en hel del problematik i den här typen av resonemang. För det första så föreligger det inget hot mot den ryska minoriteten, det var en politisk kris som orsakade den ryska interventionen på Krimhalvön. Ryssarna i Ukraina lider mig veterligen ingen nöd.

Dessutom är Ukraina ett erkänt land – av världssamfundet, av FN, och även av Ryssland. Man kan inte genomföra militära aktioner mot suveräna stater utan förvänta sig att omvärlden reagerar.

Det finns måhända lite paralleller till Cypern, där motsättningar mellan olika grupper inom den grekcypriotiska och turkcypriotiska befolkningen ledde till att Turkiet ockuperade ca 30% av landet 1974.

Det är den gängse förklaringen, i själva verket var det mest ”moderländerna”, dvs den Grekiska juntan och Turkiska ledarskapet som odlade motsättningar, och spred sitt gift till cypriotiska extremister på bägge sidor av skranket. Den grekiska juntan föll efter några år, och Cypern är en fullt fungerande demokratisk nation. Men norra delen är fortfarande ockuperad, även om världssamfundet och FN inte erkänt den turkcypriotiska sidan.

Det är ofta den starkes makt som gäller. Den ryska minoriteten i Ukraina är resultatet av många år av rysk expansionspolitik, och den västra halvan av landet tillhörde Polen och Österrike-Ungern i olika omgångar fram till andra världskriget. Och på Cypern fanns inga turkar innan den Ottomanska invasionen i slutet av 1500-talet.

Det blir komplicerat när man börjar rota i saken.

Att dela länder av praktiska skäl visar mest på en unken nationalistisk agenda. Ska man inte dela Canada i en fransk och en engelsktalande del? Eller dela Schweiz i franska, tyska, italienska och rätoromanska delar? De bägge länderna är förmodligen några av de starkaste och framgångsrikaste statsbildningarna i världen, de har också en mycket stark ekonomi. Det har däremot inte Ukraina. Ukraina är mer eller mindre bankrupt. Och fattighjon kan man tydligen göra vad man vill med.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag