Den sluge Putin


I vissa kretsar sprids tanken om att Rysslands president Putin är en smart ledare, att han planerat expansionen av Ryssland länge, och att Europa nu bara kan se på i vanmakt medan Mordor rustar och orcherna sakta marscherar in i Fylke.

Han har lurat oss alla, han bedrar oss dagligen, han ljuger oss i ansiktet om exempelvis trupptillbakadragandet i Ukraina. Men han har helt andra avsikter, och han håller inte sina ord, utan skrattar bakom ryggen åt oss och studerar våra häpna miner. Och vi västerlänningar förstår honom inte, vi förstår inte hans sluga tricks, hans smarta moves.

Om världens centrum vore Moskva skulle det här sättet att resonera möjligtvis vara intressant. Om Putin vore en unik person, om han vore en världsledare av rang, om han hade något viktigt att komma med.

Ryssland är ett av världens mest glesbefolkade länder, med oändliga iskalla vidder, och mängder av fattiga outvecklade städer och byar. Och de är få som vill resa dit, men däremot många som vill resa därifrån.

Den egna produktionen, framförallt vad gäller högteknologiska produkter, maskiner, bilar, elektronik etc är förvånansvärt låg. Kunnandet inom de här områdena verkar till största delen vara allokerat till vapenindustrin, där många företag har problem med finanserna och med att rekrytera unga tekniker.

Putin rustar, samtidigt som landets ekonomi rasar ihop totalt. Sanktionerna är inte bra för affärerna, många nyckelpersoner inom industri och handel lämnar nu landet, i förmån för USA och andra västländer. Detta i kombination med allt lägre oljepriser är katastrofalt för landets framtid.

Ändå sprids bilden av den smarte Putin, hur han för väst bakom ljuset hur han lurat oss, hur han skrattar åt oss.

Sanningen är väl den att väst inte bryr sig så mycket om Putin eller hans land. Den ryska självbilden är en smula pompös och överdriven. Moskva är inte världens medelpunkt, inte ens Europas eller Asiens. De nyfunna oljerikedomarna har inte placerat landet på världskartan, vi vet knappt vad deras städer, regioner eller floder heter. Vår högsta önskan är knappast att åka till Novgorod eller Yekaterinburg på semester, inte ens till Moskva eller St.Petersburg.

Inte ens den ryska militärmakten är särskilt imponerande, särskilt med tanke på att den ska försvara ett land som sträcker sig från Östersjön, Norra Ishavet, Svarta havet,  till Stilla havet. Det blir många kvadratkilometer, många tomma och öde kvadratkilometer. Det bor  ca 110 milj etniska ryssar i landet, vilket är färre än Tysklands och Polens sammanlagda befolkning.

Kanske räcker det med att visa atombombsarsenalen? Hot och skrämsel är förmodligen det enda sättet. I ett konventionellt krig skulle Ryssland inte ha så mycket att sätta emot Natos samlade styrkor. Landet skulle snart brytas itu, och olika regioner och etniciteter skulle ges självstyre. Och rikedomarna från olja och mineraler skulle hamna i någon annans händer.

Men den sluge Putin har säkert planerat för alla eventualiteter, han har läget under kontroll, och skrattar åt oss tröga västerlänningar, som inget begriper och inget förstår.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag