Den sämsta regeringen någonsin


”Den sämsta regeringen någonsin”, muttrar folk indignerat, och syftar på Göran Perssons socialdemokratiska maktapparat. Under vintern 2005 updagades en obefintlig krisberedskap i samband med tsunamikatastrofen och elavbrotten i Småland. Dessutom har det fuskats rejält i ungdomsförbundet. Det verkar aldrig ta slut, nya skandaler tillkommer varje månad. Och Göran Persson har verkar ha dragit sig tillbaka från politiken, mest intresserad av sin nyinköpta herrgård.

Är det så att vi har en ovanligt dålig regering, som helt saknar visoner? Eller är det så att vi svenskar helt enkelt har mognat, och ställer större krav på våra folkvalda?

Låt oss titta i backspegeln.

Under 70-talet närde det socialdemokratiska arbetarpartiet stor misstro mot kapitalismen och USA, samtidigt fanns ett utvecklat säkerhetspolitiskt samarbete med detta land. Hur går det ihop? I sin antikapitalistiska iver gick partiet så långt att de ville förstatliga näringslivet med s k löntagarfonder, projektet misslyckades turligt nog. Officiellt fnyser sossepamparna åt bostadsrätter, privata alternativ, lyxkonsumtion, städhjälp o dyl, men tackar inte nej för eget bruk.

Bländade av rätlinjiga folkhemsdrömmar rev de åtskilliga historiska stadskärnor, inte minst i Stockholm, och ersatte dem med betong och stål. Utanför städerna uppfördes förortskolosser med en kranarms mellanrum, idag rubriceras de som problemområden.

Systembolaget, Apoteket och Svenska Spel är viktiga bolag i statens tjänst. De reglerar flödena av alkohol, tabletter och trisslotter – så att vi inte ska missköta oss, eller bli beroende. Systembolagets anställda verkar inte själva anamma den etik och moral de förespråkar, vilket avslöjades i den stora mutskandalen för något år sedan.

Kanske handlar det statliga företagandet mest om att pumpa in pengar i statskassan?

Genom dolda avgifter och dubbelbeskattning lyckas partiet roffa åt sig ca 70% av vår lön. Först dras skatten som går till våra pensioner, den kallas missvisande för arbetsgivaravgift. Sedan dras kommunal och statlig skatt, och därefter mervärdesomsättningsskatt (moms) på allt vi konsumerar. Ta fram miniräknaren gott folk.

Trots att vi blir rånade en gång i månaden erbjuds en ganska ordinär vård, omsorg, skola och rättsväsende.

Skatterna gör att det blir det dyrt för företagen att anställa folk, företagen flyttar hellre sin verksamhet till andra länder. Därför ökar antalet arbetslösa, långtidssjukskrivna och sjukpensionärer. Resultatet blir att färre medborgare betalar skatt, och fler blir beroende av bidrag från staten. En ond spiral som börjar urarta.

Så, har vi en dålig regering idag? Eller har vi haft dåliga regeringar de senaste 30 åren?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag