Demonstrationsförbud i Spanien


En ny kontroversiell lag klubbades igenom härom dagen i Spanien, som förbjuder medborgarna att utan tillstånd demonstrera invid särskilda platser. Dryga böter på upp till 600,000 € kan drabba de som bryter mot förbudet.

Vi får inte glömma att det var demonstrationer, protester och civil olydnad som drev fram våra demokratiska samhällen en gång i tiden.

Repressiva lagar av det här slaget är inget nytt, politikerna håller folket i ett allt hårdare koppel, vi ser det hända i Ungern, USA, och framförallt Ryssland, Kina etc. Den demokratiska utvecklingen i världen är på väg neråt efter 2005.

Och det handlar inte bara om rätten att protestera. Många stater tar sig friheten att avlyssna oss både på internet och telefonnätet utan skälig misstanke om brott. Vår korrespondens och våra banktransaktioner lagras och analyseras.

Om en medborgare blir misstänkt för någon slags terroristaktivitet så är hon i princip rättslös, detta gäller framförallt i USA, och i länder som samarbetar med USA. Man kan även fängslas utan skälig rättegång. Jag antar att man får en liknande behandling i Ryssland och Kina.

Och i Sverige används den europeiska arresteringsordern felaktigt, och folk får sitta häktade oskäligt länge, och man kan dömas för samma brott i flera olika EU-länder.

Juridiken och lagstiftningen har blivit till ett stort smörgåsbord, där politikerna kan plocka efter eget behag. Lagar som en gång hade ett specifikt syfte används i andra sammanhang. Man blandar och ger, och varje vecka spottar EU-parlamentet ut ännu fler förordningar, lagar och dekret. Bara för att förvirra oss medborgare ytterligare.

Snart är vi inte längre säkra på om något av det vi gör är rätt eller fel, allt kan hållas emot oss, ifall vi plötsligt skulle uppfattas som misshagliga.

En sjuk framtidsvision från Orwells 1984? Konspirationsteorier och dumheter?

Notera allt jag skriver ovan stämmer. När man tittar på enskilda fall eller lagar så verkar det inte så farligt, men allt sammantaget blir däremot skrämmande. Och demonstrationsförbudet i Spanien är en av alla dessa små lagar som bidrar till den farliga helheten.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun vart fjärde år när vi går till vallokalerna; vår lilla minimala chans att påverka ordningen. Och det är inte de etablerade partierna, till vänster, mitten, höger som kommer att hjälpa oss. Nej, tyvärr tror jag att det rådande etablissemanget är alltför fast rotat i privilegier, maktstrukturer och gamla vänskapsband. Vi måste söka oss nya vägar, nya partier med andra idéer.

Det tål att upprepas många gånger: Framtidens politiska kamp står inte mellan vänster och höger, utan mellan de som vill ha en stor och dominerande statsmakt – och de som vill ha en liten begränsad.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag