Demokratin i Europa


Demokratin i Europa 1
Kartan publicerades första gången 27 september 2013, den uppdateras ibland

Många blir förvånade över att våra demokratiska traditioner är så korta. Kartan beskriver när allmän rösträtt infördes för alla vuxna medborgare i nationella val. Eller när landet senast tog sig ur en ockupation, diktatur, militärjunta, statskupp el dyl, och återinförde allmänna val (därför har vissa länder försetts med flera årtal).

Det ser mörkt ut i öster, men flera central- och östeuropeiska länder hade faktiskt demokrati lika tidigt som i norr, men man förlorade folkstyret under andra världskriget och vid kommunismens intåg.

Schweiz hyllas ofta för sin långa demokratiska tradition, men kvinnlig rösträtt inträdde inte förrän 1971, därav det dåliga betyget. Och närliggande Lichtenstein är fortfarande en monarki, där fursten har politisk makt, landet syns inte på kartan pga sin ringa storlek.

I övrigt är det förmodligen många som undrar hur det egentligen ser ut i Ryssland och Turkiet, där demokratifrågor och människorättsfrågor anses vara på glid. Formellt sett är de någon slags hybrid-demokratier. Enligt min karta är det Finland som har den längsta obrutna demokratiska traditionen i Europa.

Och slutligen en karta från Our World in Data, som beskriver det demokratiska läget i modern tid.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag