De pragmatiska ingenjörerna på VW


Många forskare, debattörer och vanliga bildade medborgare har genomskådat att teorin om klimatförändringarna och koldioxiden inte är helt logisk. Dels har vi inte haft särskilt mycket märkbar uppvärmning under det senaste decenniet, dels finns det en uppsjö olika sätt att mäta temperaturen på, och dels kan man ifrågasätta koldioxidens roll. Koldioxiden emanerar ju från dött organiskt material – den tillförs inte – utan snarare återförs till naturen varifrån den en gång kom.

Vi har alltså haft tidsåldrar med mycket högre halt av koldioxid under miljontals år, som sedan lagrats i kol och olja. Och dessa nivåer har uppenbarligen skiftat fram till modern tid. Medan det under årmiljoner funnits ett frodigt växt- och djurliv på jorden, förmodligen ännu rikare än idag. Det stora hotet i ett lite längre perspektiv har snarare varit istiderna, som kylt ner stora delar av det som idag är Europa.

Koldioxidens roll som storskalig påverkare av klimatet är ifrågasatt. Och även om koldioxiden påverkade klimatet, är våra utsläpp tillräckligt stora för att det ska bli någon skillnad? Koldioxid är ju generellt sett bra för naturen, då gasen används av växternas fotosyntes, där restprodukten är syre.

Klimatfrågan är stark politiserad, och många vettiga röster kvävs, medan själva grundideologin ändras utifrån tycke och smak. Är det en slump att själva namnet ändrats från växthuseffekten, global uppvärmning till klimatförändringar? Sen finns det även teorier om global nedisning, vilket jag lämnar därhän. Vi kan blott konstatera att det är rörigt.

Att i det här läget plöja ner miljarder på att skapa en bilmotor som ska släppa ut låga nivåer av koldioxid är inte särskilt logiskt, utan ett enormt slöseri med resurser. Och då tänkte de pragmatiska ingenjörerna på VW: – Fuskar klimatskojarna så kan vi också fuska.

Min gissning att det inte bara är VW som har ställt in sina motorer på att optimera avgaserna i olika miljöer. Det lär finnas fler som gjort samma sak.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag