De helt eniga klimatforskarna


I klimatdebatten brukar talas om en helt enig forskarkår. Om någon opponerar sig mot teorierna om människans ansvar till den globala uppvärmningen, så plockas det vetenskapliga argumentet fram. Alla forskare är eniga. Är du en förnekare?

Givetvis så stämmer detta ej. Liksom inom andra forskningsområden så finns det olika teorier. Redan i år har närmare 50 vetenskapliga artiklar publicerats som ger alternativa förklaringar till uppvärmningen, eller ifrågasätter uppvärmningen. Och förra året publicerades det 250 artiklar med alternativa forskningsrön.

Det här kommer givetvis inte att påverka de mest inbitna fanatikerna. Vi kommer även fortsättningsvis att matas med ensidiga nyheter om klimatet, med hänvisning till den eniga forskarkåren, och de som inte håller med ignoreras. Tidningarna kommer fortsätta med att alarmera om smältande isar och rekordvarmt väder – allt orsakat av människans utsläpp av bl.a koldioxid.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag