Covaina


Covaina 1När alla börjat glömma Covid, och istället har nya mediefenomen att oroa sig över. Just då blev jag själv smittad. Det liknade mest en vanlig influensa, med skillnaden att jag förlorade lukt- och smaksinnet för en tid. Det gick bra och jag är friskförklarad med ett tillfrisknandeintyg som jag kan använda likt ett covidpass, om det skulle behövas.

Personen som smittade mig var vaccinerad. Och det här kan ju tyckas märkligt, men så är det, även vaccinerade individer kan föra smittan vidare. Och det är tydligen inget ovanligt. Anledningen till att den här vännen vaccinerade sig var för att inte smitta andra, då hon har en del äldre släktingar och bekanta.

Nu var vaccinet mindre effektivt än vad vi inledningsvis trodde, eftersom hon smittade inte bara mig, utan även några av gamlingarna. Som tur var blev ingen allvarligt sjuk.

Och visst är det intressant med en sjukdom, som inte är så farlig för yngre och medelålders friska individer, men som utlöser en gigantisk krispolitik och överdriven vaccinering med inslag av press och tvång . Där själva smittohanteringen blir till synes viktigare än själva smittan.

I länder som Österrike skulle det införas obligatorisk vaccinering, något som man backade ifrån bara för några dagar sedan. Och i Israel där många vaccinerats med tre doser, somliga även med fyra; vad skulle hända om något av de här hastigt framtagna vaccinen visade sig ha hittills dolda biverkningar? Det vore ytterst problematiskt både nationellt men även på en global skala, då miljontals människor är berörda.

Hela världen gick in i något slags pandemiberedskap, och vi tryckte på pausknappen. Nu börjar verkningarna synas, och vi ser höjda bränslepriser samt på livsmedel och vissa tekniska komponenter. Visst är det lätt att skylla på Ukrainakriget, men några veckors krig i en avkrok kan inte skapa den här typen av brister, det förstår nog de flesta.

Det är nästan som att vi avsiktligt gräver västvärldens grav. Ett medvetet och illvilligt sätt att krympa och begränsa vår ekonomi, och slutligen krascha systemet. Vi skulle kunna ha löst covidproblematiken mycket bättre. Och detsamma gäller ukrainakrisen. Men lösningarnas tid är förbi, vi lever i överreaktionernas och dygdesignaleringarnas tidevarv.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag