Borde den statliga välfärden utmanas av privata och kooperativa alternativ?


Borde den statliga välfärden utmanas av privata och kooperativa alternativ? 1Vi är alla vana vid att staten hjälper till när något går snett. När vi blir sjuka, arbetslösa eller pensionärer. Fast det är inte en självklarhet att staten finns där. Vi inser alltmer att staten inte längre kan lösa alla de här uppgifterna, och att civilsamhället kanske måste hjälpa till.

Det enklaste reformen vore att lämna över hela ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen till fackföreningar eller försäkringsbolag. I dagsläget betalar fackföreningarna bara en bit av ersättningen medan staten betalar det mesta.

Om fackföreningarna fick ta hand om hela försäkringen skulle dels deras roll stärkas, och det skulle det finnas en större mening med att gå med i facket. Och dels skulle en börda lyftas från staten, och skatterna kunde sänkas. Fackföreningsavgiften skulle i och för sig öka något, men den skulle vara lägre i föreningar med låg arbetslöshet, vilket ger vissa incitament till medlemmarna.

Även sjukfrånvaroersättningar skulle kunna konkurrensutsättas på det här sättet. Vi skulle till och med kunna spara ihop pensionen själva på ett speciellt bankonto, och den som avlider innan pensionsåldern kan testamentera sina besparingar till anhöriga, vilket inte är möjligt idag. Att reformera pensionssystemet är framförallt en rättvisefråga.

Kanske är det egentligen bara socialhjälpen som blir svår att finansiera. Möjligen är detta en försäkring som är för riskfylld och inte så lukrativ för privata aktörer. Även om föreningar och kooperativ delvis skulle kunna göra ett bra jobb även här.

Staten kan utgöra ett slags last line of defence. När vi trillat igenom alla försäkringar, så finns det ett sista skyddslager som gör att folk inte hamnar på gatan. Och detta menar jag är statens uppgift – att agera i nöd och när inget annat finns tillgängligt – allt det andra kan civilsamhället lösa.

Detta är också ett recept på hur vi kan komma till bukt med den ständigt svällande staten. När skatten hela tiden höjs och statens verksamhetsområden ständigt växer så riskerar vi att hamna i socialism och förtryck. Där ena halvan av befolkningen arbetar, betalar skatt, och försörjer den andra halvan. Vissa påstår att vi redan är där.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.