Blir storrånen bara större och större?


Ja, helikopterrånarna kom över så mycket pengar att det påverkar kontanthandeln i Stockholm, vilket kan innebära problem inför löneutbetalningarna i slutet av veckan. Exakt hur mycket pengar det rör sig om vet vi ännu inte, polisen är förtegen om detta.

Att rånet var välplanerat, och närmast att likna vid filmvärldens rififi-kupper, är det ingen tvekan om. De svaga länkarna är helikopterföraren och insidern. Räkna med att utredare vid polisen går igenom alla i landet med helikoptercertifikat och matchar mot brottsregistret o dyl. Och de anställda, samt folk som tidigare varit anställda på värdedepån i Västberga, intervjuas förmodligen i skrivande stund.

Att ett dylikt rån genomförs utan insider-kunskaper är inte troligt, det krävs mycket goda kunskaper om rutiner, lokaler, scheman etc för att genomföra kuppen.

Om insidern lyckas hålla tyst och helikopterföraren är rekryterad från utlandet då blir det givetvis svårare. Kritik framförs redan mot polisens rutiner, samt bevakningen av polisens helikoptrar, vilka saboterades med bombattrapper inför kuppen.

I media görs det jämförelser med andra spektakulära rån mot värdedepåer o dyl, skillnaden som jag ser det är att helikopterrånet var mer ”kliniskt”, inga bilar stacks i brand, helikoptern återlämnades i gott skick, och ingen kom till skada.

Allmänheten och polisväsendet har länge varit trygg i förställningen om att brottslingar i grund och botten är simpla, eller rent ut sagt korkade individer, som förr eller senare gör misstag. Själva anledningen till att man bryter mot lagar och förordningar anses bero på att man är labil på ett eller annat sätt.

Polisen är inte van vid denna typ utav närmast akademisk eller militär planering samt genomförande. Om rånarena klarar sig undan kan de dessutom få en slags hjältestatus. Dylik brottslighet är skadlig för samhället, det blir i förlängningen svårt att upprätthålla lag och rätt när brott lönar sig.

Det är en ödets ironi att medan staten bejakar fler övervakningskameror, mer avlyssning både på internet, mobilnäten, banktransaktioner etc – så kommer de inte åt den grova välplanerade brottsligheten. Och helikoptern skulle ju kunna ha använts till värre saker än ett rån av t.ex ett terrornätverk.

Kanske borde man istället satsa FRA-pengarna på att låta poliserna vara mer synliga på gator och torg, samt bevaka de polisiära resurserna. Detta försvårar avsevärt planeringen och genomförandet av dylika kupper. Alla brottslingar blir nervösa när det plötsligt dyker upp några poliser som är ute på rutinkontroll. Kameror och avlyssning är lättare att undvika.

Så länge det inte görs en översyn av rättsväsendet är Sverige rena rama himmelriket för rånare. Statens primära uppgift är att värna sina medborgare, fungerar inte det fungerar inget annat heller. Vad är nästa scenario, att rånare tömmer Kungliga bibliotekets ovärderliga samlingar? Eller stjäl medicinsk utrustning från ett sjukhus?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, rån, rånet, helikopterrånet, brottslighet, rättsväsendet


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.