Blir det färre mord med striktare vapenlagar?


Blir det färre mord med striktare vapenlagar? 1När man diskuterar vapen och regleringar så utmynnar ofta diskussionen i huruvida striktare vapenlagar medför färre mord i ett givet samhälle. Och det är egentligen ganska enkelt att ta reda på hur det ligger till, genom en jämförelse med antalet mord och hur strikta vapenlagarna är i landet.

Här har jag gjort en jämförelse mellan delstaterna i USA, samt Sverige infällt. All data gällande mord kommer från Wikipedia och avser år 2017. De striktaste vapenlagarna har Kalifornien (nr 1 ) och de liberalaste har Utah (nr 50), och däremellan följer alla andra i nummerordning. Delstaterna är markerade rött för strikt, gult för medel och grönt för liberalt.

Det bör tilläggas att även de strikta delstaterna har jämförelsevis friare vapenlagar än Sverige, som markerats i en rödare ton. Notera att Sverige är väldigt vapentätt, dvs många har vapen i hemmen för jakt etc, trots att vapenlagarna är strikta.

Vi ser att New Hampshire, som har minst mord, har medelfria vapenlagar. Och North Dakota som också har få mord har fria vapenlagar, och Maine på tredje plats har medelfria vapenlagar. Det är överhuvudtaget en ganska blandad lista, där olika vapenrestriktioner skiftar i förhållande till antalet mord.

Louisiana, som har flest mord har fria vapenlagar, medan nästkommande Missouri och Nevada har medelfria, och därefter Maryland som har striktare lagar. Och Kalifornien som har de allra striktaste vapenlagarna hamnar någonstans mitt i listan.

Kanske bör antalet mord spåras till andra faktorer än hur lätt det är att köpa vapen?

Blir det färre mord med striktare vapenlagar? 2


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag