Bilbränder i Sverige – ökning eller minskning?


Det är tidsödande att leta fram fakta om specifik brottslighet i Sverige. I samhällsdebatten går åsikterna isär. Somliga anser att brottsligheten ökar, och att siffrorna mörkas, att statistiken justeras i politiskt syfte. Andra menar att allt är frid och fröjd, att brottsligheten minskar eller att anmälningsbenägenheten ökar etc.

Jag har tittat i MSB:s (Myndighetens för samhällsskydd och beredskap) databas om insatser för anlagda bränder i personbilar under några år i Sverige. Sista året 2016 är ett antagande jag gjort, utifrån flera artiklar där räddningstjänsten menar att antalet bilbränder redan innan året är slut är uppe i mycket höga nivåer. Stapeln kan ev. bli högre. Värt att notera att 2009 var tidigare ett rekordår för bilbränder orsakat av kravaller i Malmöförorten Rosengård.

bilbrander-msb

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag