Bards nya kläder


Alexander Bard m.fl lanserar det folkpartistiska liberala nätverket liberati, vars fundament vilar på fem viktiga punkter; den första punkten lyder:

1) 1900-talets gamla konflikt mellan stat och marknad är inte längre relevant, vad det nu handlar om är konstellationen privat/offentligt.

Teknologins utveckling gör att fler och fler förlägger mer och mer av privatlivet till arenor som förr sågs som offentliga, men med bibehållna krav på respekt för integriteten. Problematiken blir synlig på internet där utvecklingen drivs av de mest förändringsbenägna. Men också andra mönster förändras: vi ser på tv-program som gräver djupt i folks privatliv och firar högtider på krogen istället för hemma.

I en sådan situation är en moraliserande lagstiftning ännu olämpligare än tidigare. Och alliansens oförmåga att ta in den liberala kritiken mot de tidiga versionerna av FRA-lagen är djupt oroväckande.

Först och främst bör vi fråga oss vilka han talar med, vilka som adresseras? Liberaler brukar inte betrakta konflikten mellan stat och marknad som särskilt viktig. Nej, han adresserar klart och tydligt vänsterfolket, och kanske är det vilsna halvsossar och tveksamma vänsterpartister han vill åt?

Konflikten mellan stat och marknad är dessutom en chimär, de flesta vänsterpolitiker inser snabbt och obevekligt att näringslivet är pulsådern som föder hela systemet; kapar man av den så faller allt ner i avgrunden. Klasskampsretorik och hets mot marknaden har ofta populistiska syften, dylik svada plockas fram under förstamajtalen, eller när någon storbolagsdirektör gjort bort sig. Men när det krisar, när banker och fabriker faller fritt, då är sossarna de första att hala fram plånboken för att hjälpa och stjälpa.

När staten gör intrång i våra privatliv (t.ex FRA-lagen) handlar det inte om något nytt fenomen, en ny konflikt mellan privat/offentligt. Nej, det är den gamla konflikten mellan stat och individ – hur skulle det kunna vara något annat? Det är ju statsmakten – som ytterst besitter våldsmonopolet – som kikar in i ditt vardagsrum. Hade det varit någon annan hade han fått på truten ögonaböj.

Staten har exceptionella befogenheter, och dessa befogenheter kan och kommer alltid att missbrukas, medvetet eller omedvetet. Det är en inbyggd bugg i systemet. Staten har som bekant rätt att beslagta delar av din inkomst, den har också rätt att konfiskera din egendom om du vägrar betala; den kan också beröva dig friheten och fängsla dig. Staten kan expropriera ditt hus och din mark.

Staten fostrar dina barn i förskola, skola och gymnasium; staten kan t.o.m ta dina barn ifrån dig. Vid bränder eller andra katastrofer har myndigheter rätt att schakta hela kvarter eller stadsdelar. I tider av oroligheter och krig kan staten kräva att du mördar och lemläsar. Många stater anser sig ha rätt att även under fredstid tortera och avrätta sina medborgare.

Och det är klart att staten – om den ges möjlighet – kommer att försöka avlyssna och registrera dig. Är någon förvånad? Därför ska staten vara begränsad; det här är klassisk liberalism i ett nötskal.

Nej, liberatis budskap är inte riktat till liberaler. Gissningsvis handlar det om att nå tveksamma väljargrupper med frihetliga tankar fast med kollektivistisk grundsyn. Bard hävdar ju bestämt att individen inte finns, och därför ska vi i stället tänka i termer av relationer och grupper, som är verkligare. Budskapet är helt och hållet anpassat för en vilsen vänsterpublik (så här tycker jag om individen och kollektivet).

Det handlar förmodligen någon slags fiffig plan för att underminera det vänsterintellektuella förhållningssättet, som under många år varit allenarådande i samhällsdebatten. Det handlar tillika om att mjuka upp det hårda nyliberala/libertarianska budskapet och anpassa det för en ny publik. Samtidigt som man tar avstånd ifrån fildelning och folkrörelsen kring detta fenomen.

Bu eller bä? Äh, varför ödsla tid på denna luddiga pragmatiska liberalism? Vi kan iof glädja oss över att i princip nästan all politisk idédebatt i Sverige numera sker på den liberala planhalvan.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, liberalism, Bard, liberati


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag