Avlyssning stoppas


I USA pågår en debatt om huruvida den amerikanska underättelsetjänsten NSA ska få avlyssna teledata från oskyldiga amerikanska medborgare. NSA avlyssnar även internettrafik och spårar banktransaktioner etc. Massövervakningen satte igång på allvar efter 9/11-attenatet, men nu har utvecklingen måhända gått för långt. Representanthuset har ett lagförslag på gång som förbjuder telefonavlyssning. Om detta blir verklighet innebär det bättre säkerhet för medborgarna, och en begränsning av statsmaktens intrång i privatlivet. Även om de flesta av oss har rent mjöl i påsen så kan vi inte vara säkra på att våra politiker eller NSA har det.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag