Avgift till universiteten?


Organisationen moderata studenter menar att införandet av studieavgifter skulle leda till att studenterna skulle ställa högre krav på sina utbildningar, och att den högre utbildningen i sin helhet skulle stärkas. Studenterna skulle också i större utsträckning välja utbildningar som ger jobb, då de vill ha valuta för sina pengar.

Jag motsätter mig inte idén om studieavgifter, men noterar att vi är illa förberedda för detta i Sverige, då det finns få för ändamålet avsedda stipendier, om vi jämför med exempelvis USA. Det kan bli svårt för ungdomar utan pengar att få plats på dyra universitetskurser.

Om vi vänder lite på det. Är det rätt att förbjuda universiteten att ta ut en avgift? Är dylika inskränkningar önskvärda? Ligger de i linje med ett fritt och öppet samhälle?

Avgifter skulle absolut kunna införas, särskilt för utlandsstudenter, vilket ger universiteten en extra intäktskälla förutom de statliga anslagen.

Om nu utländska studenter verkligen skulle vilja lägga sina pengar på svenska universitet? Kanske finns det bättre alternativ, när det börjar kosta?

Kanske skulle också fler inhemska studenter välja att studera närmare sin hemort, vilket skulle innebära mindre omkostnader, och lägre studielån.

Man märker ganska snabbt att när pengar kommer på tal, ja, då börjar man i allt större utsträckning att prata om kvalitet, och värde.

Oavsett vad vi tycker i frågan; här har moderata studenter faktiskt lyft fram en viktig poäng.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag