Argument för och emot statlig A-kassa


Folkpartiet vill förstatliga a-kassan, eftersom det ju ändå är skattebetalarnas pengar som betalas ut till de arbetslösa, i och för sig administrerat av fackföreningarna. De nya systemet skulle bli mer lättöverskådligt, enklare och mer rättvist, menar man.

Det halvdana blandsystemet vi har idag är måhända inte helt logiskt. Om skattebetalarna står för fiolerna kan man ju fråga sig varför facket är med på tåget?

När industrisamhället växte fram i slutet av 1800- och början av 1900-talet var det ofta fackföreningar som stod för arbetslöshetsförsäkringar, sjukförsäkringar, även pensioner. Dylika försäkringar var ett av huvudargumenten för att gå med i facket och ev. bli fackligt aktiv.

Därefter har staten blandat sig i mer och mer, och det mesta är numera finansierat av skattebetalarnas pengar och inte föreningsavgifter. Vi har ett system där fackföreningar och statsmakt närmast går upp i varandra, systemet skapades av arbetarrörelsen där LO och socialdemokraterna gick hand i hand.

När allt fler medborgare arbetar utanför den traditionella LO-sfären och socialdemokraterna tappar stöd i opinionen ifrågasätts givetvis systemet. Många borgerliga politiker och sympatisörer upplever det rådande blandsystemet som främmande och märkligt.

Nog vore det mer logiskt om a-kassan finansierades av fackförenings-avgifterna, då skulle kopplingen till den fackliga verksamheten bli tydligare, och intresset för facket skulle förmodligen öka. Staten skulle stå för socialhjälp och stöd till de som blivit utförsäkrade etc.

Statsmakten skulle därmed få mindre befogenheter, och viktiga beslut och funktioner decentraliseras till organisationer och/eller försäkringsbolag. Folkets inflytande skulle på detta sätt öka, då det står fritt för var och en att välja vilken form av försäkring man vill ha – gå med i facket, bli fackligt aktiv, teckna hos försäkringsbolag, eller om man väljer att avstå. Detta är klassisk liberal politik (som även socialdemokraterna och LO stödde en gång i tiden) som nu folkpartiet liberalerna opponerar sig emot.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, a-kassa, a-kassan, folkpartiet


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag