Är hela vänsterrörelsen importerad från USA?


För 60-70 år sedan var vänstern en arbetarrörelse. Medlemmarna trodde att hårt arbete lönade sig, och verkade för sänkta skatter för arbetare. De läste böcker och hade ett bildningsideal. Fackföreningarna byggde sociala skyddsnät och förhandlade med industriägare. De stora flertalet inom arbetarrörelsen strävade efter ett mer rättvist samhälle där alla som gjorde rätt för sig skulle ha en chans.

Men det här är knappast en bild av dagens vänster, idag sysslar de med helt andra frågor.

Redan på 1960-talet i Vietnamrörelsens spår började vänstern att förändras. De hade snart inte så mycket gemensamt med de gamla socialisterna, förutom namnet möjligtvis. Och sedan har det fortsatt, idag pratas det om HBTQ, gender, genus, kulturell appropiering, rasifiering, klimatförändringar, trigger warnings, vegetarianism/veganism, Black lifes matter, Open Society Foundations etc etc.

Och allt det här hittar vi på de amerikanska universiteten, som faktiskt är själva födelseplatsen och grogrunden för nästan alla de här företeelserna. Det tar bara något år och ibland blott månader innan den svenska vänstern importerar nymodigheterna. Och det är en ödets ironi att vänsterns ideologi idag helt styrs av den forna ärkefienden, den s.k imperialistiska kapitalismens högborg – USA.


Prenumerera

Sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.