2024 05 12

Populär musikfestival blir alltmer obskyr

Från att ha varit en allmän musikfestival har Eurovision blivit mer nischad mot en specifik kulturell subgenre. På 1950-talet cirkulerade tankar om att främja europeisk enhet genom det nyinförda TV-mediet och allmänhetens intresse för musik. Här fanns chansen att visa upp dels nationella särdrag och dels påvisa europeisk samhörighet och gemenskap. Och givetvis var sångtävlingen …   →