2024 05 07

Israel och Palestina – för och emot

När stridigheter blossar upp i Mellanöstern så brukar borgerligheten ta Israels parti medan vänstern samlas kring Palestina. Så föreligger sakernas ordning, och det är sällan någon funderar utanför de givna ramarna. Men även en borgerligt sinnad person bör kontemplera över palestiniernas rätt till ett land. Oavsett om man vill kalla dem palestinier eller araber. Palestinierna …   →