2021 01 28

Skammen över förfädernas gärningar

Förutom förintelsen och de sedvanliga illdåd nationalsocialismen förknippas med, vill jag nämna ytterligare några till. När Hitler tog makten 1933 så var det tyska riket närmast intakt, med blott 10% förlorade territorier. Från Ostpreussen till Baden, en mäktig Europeisk stormakt, som innefattade ett antal tyska delstater som enats 60 år tidigare. Vid andra världskrigets slutskede …   ►