2020 var året då vi återupptäckte döden


2020 var året då vi återupptäckte döden 1Min farfar gick bort i sviterna av en influensa för några år sedan. Nåja, han hade uppnått den aktningsvärda åldern av 95 år, så det kanske inte bara var säsongens cocktail av virus som kostade honom livet. Han hade varit med om mycket, från andra världskrigets fältslag, sedermera kommunistisk diktatur, och till det svenska folkhemmet där han till slut bosatte sig. Alla dör vi av något till slut, och det är tydligen inget ovanligt att gamlingar dör i sviterna av ganska ordinära åkommor.

2020-21-års influensa blev värre än vanligt, och kanske har vi inte hela bilden klar. Varför den slog till hårdare i vissa länder och regioner, men inte i andra? Hur vi än vänder och vrider på det hela, så kommer vi förmodligen inte att få extremt höga dödstal. Covid-19 var ingen farsot eller en pest, utan en blott en variant av en vanlig sjukdom, med något högre dödlighet.

Varför reagerade vi inte tidigare år när gamlingar strök med? Vi har haft flera kraftfulla influensor med några års mellanrum, också med högre överdödlighet, coronaviruset är förmodligen en del i denna trend. Politikerna har inte heller utvecklat och stärkt vården för att den ska kunna klara av den här typen av epidemier.

2020 var året då vi återupptäckte döden. Plötsligt var det inte normalt att gamlingar dog av influensa, nu skulle vi föra statistik om huruvida man dog av eller med corona. Och saker som bara för några år sedan ansågs som normala blev plötsligt väldigt komplicerade.

Flera länder gick så långt som att stänga ner arbetsplatser och tvinga folk att stanna hemma, trots att sjukdomen har en låg dödlighet för yngre och medelålders. Hela länder placerades i karantän, flygplatser gick på lågvarv, industrier stod stilla, affärer stängdes. Skillnaden mellan hanteringen av exempelvis svininfluensan och coronaviruset skilde sig åt enormt. I vanliga fall försöker man värna gamlingar och svaga, samt isolera smittade. Nu skulle plötsligt allt stängas ner. Och kvasidiskussioner om huruvida mask hjälper eller inte spreds över Facebook, Twitter mm, samt andra spekulationer, gissningar och teorier. Ganska snart etablerades tanken om en sanning i frågan, ivrigt påhejad och försvarad av de sociala medierna.

Oavsett hur farligt ett virus är så kan vi inte stänga ner samhället, ty vem ska odla vår mat och tillverka livsnödvändiga produkter, mediciner, reservdelar, samt hålla kommunikationer och handel igång? Inte ens under pest och kolera så kan samhället stängas ner. Det världens politiker gjorde under 2020-21 orsakades förmodligen av panik, inkompetens, och drevs därefter vidare av rädsla för att erkänna att man gjort fel. Ingen vill vara den som utlöste den globala krisen och förlusten av miljarder och åter miljarder kr. Därför kommer nedstängningarna och coronapolitiken att även fortsättningsvis försvaras, oavsett hur illa det går.


Prenumerera

Sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.