2016 10 22

Alt right utmanar den rådande ordningen

Vi ser en en ny rörelse växa fram, kallad alt right. Det är ett tecken i tiden, som en reaktion mot alla de falska förhoppningarna vi blivit matade med under årens lopp. Framtiden blev inte riktigt som vi trodde. Globaliseringen medförde inte bara goda ting, världen förenades inte i en jättelik ringdans. Nej, det blev …   ►