2015 08 24

Amerikanska tåghjältar får hederslegionen

Tre amerikaner på ett franskt tång lyckades häromdagen övermanna en marockansk terrorist försedd med en automatkarbin och pistol. Det hade förmodligen blivit en massaker om inte de tre barndomsvännerna ingripit. Två av dem har en bakgrund inom försvaret. De belönas nu med hederslegionen av president Holland.

Snart inget kvar av Palmyra

Palmyra (Palmstaden) är en ruinstad med anor tillbaka till yngre stenåldern, ursprungligen en oas där karavanerna stannade under sina färder över öknen. Staden ingick i Alexanders rike, sedermera i Romarriket. Araberna intog staden på 600-talet, därefter ottomanerna på 1500-talet, och efter andra världskriget tillhör staden Syrien, en nation i sönderfall, delvis ockuperad. Idag spränger de …   →