2015 07 08

Statsskulder inom EU

Två bilder av EU-ländernas statsskulder. Den översta är procent av BNP, dvs en procentuell fördelning av skulden beroende på medborgarnas produktivitet.

Vill grekerna bli utslängda?

Den grekiska delegationen kom tomhänt till gårdagens toppmöte, där ett antal toppolitiker hade samlats från olika delar av Europa. Åtminstone så är det så scenariot beskrivs i media, vad grekerna skulle kunna ha haft med sig in i ett dylikt möte är oklart. Toppmötet sköts ytterligare framåt till torsdag. Det låter uppenbart som att grekerna …   ►