2014 10 24

Samtidigt i Östra Medelhavet…

Medan svenskarna jagar ubåtar i Östersjön så spanar cyprioterna på ett turkiskt forskningsfartyg som kartlägger havsbotten inne (!) i Cypriotisk ekonomisk zon. Få länder hade tolererat det här, men Cypern är en liten ö-nation med få militära resurser, medan Turkiet är ett stort land med en enorm armé. De stora pojkarna gör som de vill, och alla andra håller …   ►

Regeringen lägger ner Svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul

De svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul ägnar sig framförallt åt arkeologiska, arkitektoniska och historiska studier, de är i första hand forskningsinstitut och i andra hand kulturella knytpunkter. Även om bägge funktionerna är nog så viktiga. Då vi i Sverige inte har någon tradition av att näringslivet finansierar dylik verksamhet innebär statens tillbakadragande av medel att …   ►