2013 03 24

Nigel Farrage om EU-krisen

Cypern, trängd i hörnet

Nu när cypernkrisen pågått några dagar börjar man inse hur det hela hänger ihop. En stor del av problemen kan skyllas på den förra regeringen, som leddes av kommunistiska partiet AKEL. Med en marknadsfientlig attityd struntade de i alla varningssignaler och lät bank och finansväsendet jäsa ända till de nya höger/center-regeringen tog över för ett …   →