2010 05 11

Stockholms fulaste hus?

Ibland utlyser tidningar och bloggar tävlingar där man ska kora Stockholms fulaste hus, och det brukar stå mellan Arkitekturhögskolan, det orange korrugerade plåthuset på Folkungagatan, Slussenkomplexet och några andra självklara fulingar. Nu vill jag rikta blicken mot en ny kandidat, och det är baksidan på DN-skrapan, som vetter mot Gjörwellsgatan. Eller är det framsidan? Att …   ►