2009 04 01

Obama hos Leno

Lite sensationellt kan tyckas, att den sittande presidenten Barack Obama besöker Jay Lenos Tonight Show. Presidenten är lättsam, synnerligen humoristisk, och ger ett kamratligt intryck. Efter några inledande repliker börjar man diskutera finanskrisen, och Obama upprepar hela tiden sitt mantra om regleringar, samt hur mycket han häpnar inför bankdirektörernas bonusar. Inget nytt med andra ord. …   →