2006 09 14

Medierna upptäcker vanstyret

Nu börjar de etablerade medierna uppmärksamma det socialdemokratiska vanstyret, t ex Janne Josefssons reportage som utgick från Perssons husbygge och balanserade vidare till det svenska utanförskapet. Personligen anser jag att Perssons hus egentligen saknar politisk relevans, men jag antar att hans väljare tycker annat. Dessutom är det olyckligt att man blandar ihop statsministerns val av bostad med ett så viktigt ämne som …   ►