2005 09 11

Svenskarna vill behålla Systembolaget

Svenskarna vill behålla Systembolaget. 60% av befolkningen är för spritmonopolet om man får tro en ny undersökning av Temo, som gjorts på beställning av intresseorganisationen Sprit- och Vinleverantörsföreningen, SVL. Svd 050911 Tidigare undersökningar visar att knappt hälften av all sprit som konsumeras i Sverige köps på Systembolaget. SVL. Hur går den här ekvationen ihop? Jag …   ►