World Wide Web – född *1989 – död †2019?


EUs nya copyrightdirektiv innehåller Artikel 11 med länkskatt till nyhetssidor för alla som vill länka till sidornas artiklar med rubrik och bildminiatyr, och Artikel 13 som bestämmer att hemsidor med användaruppladdat material (t.ex. Facebook, Pinterest och Soundcloud) ska vara ansvariga att filtrera materialet som laddas upp och se till att det inte gör intrång i någons upphovsrätt.

Målet att ge universell tillgång till information verkar vara helt bortglömt, istället vill man låta upphovsrätten styra vilken information som ska vara tillgänglig, vilken som ska filtreras bort och vilken som ska beläggas med extraavgifter, och under vilka villkor olika aktörer får vistas på nätet.

I förslaget från 1989 beskrivs ett öppet och fritt flödande sammanlänkat informationssystem utan central styrning, där värdefull kunskap delas och mångfaldigas till allas gagn via internet. Att införa filter, censur, skatter och betalväggar är ett säkert sätt att ta död på ett sådant internet.

Saxat från internetleverantören Banhof, läs mer


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag